OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Čištění kanalizační přípojky - Litovel

Kamerový průzkum odpadní stoky provedený z revizní šachty nepotvrdil prasklou trubku. Přívalový déšť spláchl usazeniny z přilehlých chodníků a silnic, které ucpaly ústí kanalizační přípojky. Nejprve jsme provedli manuální shrabání a vytažení naplavenin skrz šachtu na povrch silnice, poté jsme zbylé usazeniny rozmělnili a odplavili za pomoci tlakové vody dále do stoky.