OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Oprava kanalizace pomocí kanalizačního robota

Naše firma vlastní kanalizačního robota IMS MICRO COMFORT od německé společnosti IMS Robotics vhodného k sanaci kanalizačních odboček, hrdlových spojů, prasklin, střepin a hrdel. Tento robot je určen pro práce v potrubí kruhových profilů DN 150 až DN 600 mm a v potrubí vejčitých profilů DN 300/450 až DN 500/750 mm. Při opravách a rekonstrukcích kanalizací neprůlezných profilů je využíván kanalizační robot k úpravě vnitřního líce potrubí tam, kde je třeba odstranit tvrdé sedimenty a jiné překážky, které brání další bezvýkopové opravě. Je to zejména odstranění přesazených přípojek, které zasahují do hlavního potrubí, střepy z poškozeného potrubí a jiné. Součástí robota je i otočná barevná kamera, která je umístěna na rameni robota a díky níž je možno sledovat průběh prací na monitoru. Záznam z této kamery je po provedení prací předán zákazníkovi na DVD.

Kanalizační robot je též využíván při obnovení kanalizačních odboček v potrubí opraveného bezvýkopovou opravou rukávcem nebo tam, kde je třeba po vytvrdnutí rukávce odstranit uzávěru rukávce přečnívající do nápojného potrubí (u kanalizačních přípojek veřejná stoka).

Závady kanalizace, které je možné řešit pomocí kanalizačního robota:

  • přesazené přípojky
  • prorůstající kořeny stromů
  • příprava potrubí pro sanace rukávcem
  • příprava závadného místa v potrubí pro následnou opravu
  • odstranění cizích předmětů v potrubí - betony, střepy, dřevo, plast, litina, ocel apod.
  • přesazené spoje
  • otevření přípojek po vyvložkování kanalizace
Kanalizační robot