OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Bezvýkopové opravy

Novinkou v našem sortimentu jsou bezvýkopové opravy kanalizací a bezvýkopové opravy potrubí moderní metodou epros DrainLiner a epros Drainpacker, při které je do potrubí zatažen rukávec z netkané textilie nasycený vhodnou bezzápachovou pryskyřicí a po jejím vytvrzení získáme nové potrubí ve starém bez nutnosti kopání a bez sekání!

Bezvýkopová technologie EPROS TRELLEBORG pro opravy kanalizací

Hlavním přínosem této bezvýkopové technologie je odstranění nákladných výkopových prací a značná redukce času opravy kanalizace, jelikož jsou práce provedeny v jeden den! Opravu prasklé kanalizace lze provést celoročně, v zimě za příznivého počasí. Univerzálnost sanační bezvýkopové technologie spočívá v tom, že je ji možné použít i na rozvody chemických kanalizací. Použitý rukávec je odolný vůči kyselinám, louhům a agresivním petrochemikáliím.

Bezvýkopová oprava kanalizace a potrubních systémů se nejvíce uplatní v případech, kdy není možné provést opravu výkopem za pomocí těžké techniky, majitelé požadují minimální porušení současného terénu, bez uzavření ulice a omezení dopravy, ve stísněných a omezených prostorách, při opravách památek, bez povolení bourat v okolních bytech apod. Jde o nové potrubí ve starém bez nutnosti kopání! Technologie EPROS TRELLEBORG splňuje normy soustavy ČSN pro použití v rozvodech pitné vody. V místě poruchy je vlepena vložka, tvořená tkaninou ze skelného vlákna, která je napuštěna bezzápachovou pryskyřicí s vysokou přilnavostí ve vlhkém prostředí. Opravu je tak možno provádět i v uzavřeném prostoru. Díky technologii bezvýkopové opravy kanalizace se průměr potrubí zmenší jen minimálně a opravená kanalizace má i nadále vynikající hydrodynamické vlastnosti. Tloušťka stěny je volitelná mezi 3-28 mm poškozeného potrubí. Kvalita je zaručena certifikátem DQS - systém dle DIN ISO 9001. Domovní a kanalizační přípojky, které jsou před sanací přesně zaměřeny pojezdovou kamerou, jsou po vytvrzení rukávu opět kanalizačním robotem otevřeny. Výsledkem je nové potrubí s dlouhou životností (výrobce udává 50-80 let).

Stejně, jak může být poškozené kanalizační potrubí u domů, tak může být poškozené potrubí bazénů vlivem vysokých mrazů během zimního období, špatnou montáží nebo sesuvem půdy. V posledních měsících se nám podařilo vyhledat prasklé bazénové potrubí jak u rodinných domů, tak i u veřejných koupališť a následně několik bazénů opravit bezvýkopovou opravou!

Výhody bezvýkopové opravy kanalizace a rozvodů vody:

 • žádný zásah v bytech a domech, bez rozkopání podlah, bez poškození stěn
 • značná redukce času opravy - práce jsou prováděny v jeden den
 • po provedení naší práce není znát, že by někdo něco dělal :-)
 • minimální poškození a narušení drahé dlažby nebo jiného povrchu kolem bazénů a chráněných památek
 • menší narušení životního prostředí – kořenů stromů, vodních toků apod.
 • menší pravděpodobnost narušení nebo poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů
 • minimální obtěžování obyvatel a bez omezení provozu dopravy v hustě zastavěné městské aglomeraci
 • na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukávec
 • plynulý přechod v místě opravy a absolutně hladké vnitřní stěny sanovaného potrubí
 • vytvarování rukávu do všech profilů (kruhový, vejčitý, tlamový)

 Na provedené práce poskytujeme záruku 5let a výrobce udává prodloužení životnosti potrubí o 50-80let!!

Bezvýkopové opravy potrubí se nejčastěji využívají při opravách:

 • hlavní řády kanalizačního potrubí
 • oprava domovní kanalizace
 • rekonstrukce domovních odpadů
 • oprava domovní přípojky
 • oprava potrubí tlakové vody
 • sanace potrubí v blízkosti historických objektů
 • úseková sanace kanalizace
 • areálové kanalizace a odpadní sítě
 • oprava odpadního potrubí
 • oprava svislých domovních svodů
 • oprava ležatých svodů dešťové a splaškové kanalizace
 • oprava plastového potrubí a odpadů
 • oprava průsaku potrubí
 • opravy porušení statické stability potrubí
 • oprava tukové kanalizace
 • opravy potrubí bez nutnosti zemních výkopových prací
 • vnitřní rozvody pitné vody a potrubí
 • oprava plastového svodu dešťové vody
 • oprava potrubí bazénů
 • oprava potrubí jezírek
 • vnitřní rozvody v obydlených objektech
 • oprava dešťových vpustí "gajgrů" v bytových a občanských objektech
 • venkovní hlavní řády pod komunikacemi s hustým provozem
 • vyvložkování ležatých kanalizací
 • na opravu praskliny kanalizace
 • oprava kanalizační přípojky
 • oprava kanalizační redukce
 • opravy rozsáhle poškozené kanalizace a potrubí (trhliny, koroze, střepiny)
 • oprava bazénu bez kopání
 • zaslepení konce či odboček kanalizace
 • netěsnosti odpadního potrubí