OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Trasování kanalizace

Trasovacím zařízením dokážeme přesně určit, kudy vede potrubí, rozvody ve zdi a následně jsme schopni lokalizovat poruchu. Součástí trasovacího zařízení je sonda, která umožňuje přesné identifikování problému. Ta se může použít zároveň s kamerovým systémem a pokud se vyskytne jakýkoliv problém v kanalizaci,  např.  konstrukční vady či mechanické překážky, je možné toto místo okamžitě označit a následně opravit.

Pomocí detektoru na trasování kanalizace a sondy je taktéž možné lokalizovat skryté šachty, revizní šachty v kanalizaci nebo okamžitě změřit hloubku kanalizace pod terénem.