OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Pražský hrad - oprava kašny

Na II. nádvoří Pražského hradu prováděla naše firma sanaci přepadového potrubí Kohlovy kašny. Jednalo se o bezvýkopovou opravu, která utěsnila poškozené potrubí a zabránila průniku vody mimo kašnu.

Byli jsme potěšeni, že jsme se mohli podílet na opravě kašny na II. nádvoří Pražského hradu. Jednalo se o utěsňování poškozeného přepadového potrubí moderní bezvýkopovou technologií epros. Při bezvýkopových pracích se do potrubí zasunul speciálně impregnovaný rukávec. Horkou vodou se poté vytvrdil a ve starém potrubí vzniklo nové samonosné potrubí.