OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Lokální oprava kanalizace

Bezvýkopová oprava kanalizace - vložkování kanalizace pakrem. Moderní metoda pro bezvýkopové opravy umožňuje provádět opravy lokálních vad kanalizací a dalších obdobných potrubí v délce 0,6 až 5m pomocí nafukovacích sanačních pakrů.

Tato metoda opravy vyhovuje požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa,  náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany zdraví. Technologie EPROS TRELLEBORG splňuje normy soustavy ČSN pro použití v rozvodech pitné vody. Po nalepení rukávce nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k zmenšení průřezu potrubí, které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění. Vznikne pevný kompozitní prstenec, který má delší trvanlivost, než je životnost opravovaného potrubí. I u této metody se vždy provádí kontrola kvality vyvložkované kanalizace pojezdovou kamerou a je vypracován záznam na DVD.

Princip spočívá v napuštění rohože z chemicky odolného skelného vlákna (CRF) speciální bezzápachovou silikátovou pryskyřicí epros. Poté je rohož navinuta a upevněna na nafukovací pakr, nejbližší šachtou vložena do potrubí a přesně zasunuta do místa poškozené kanalizace, která se předem očiští tlakovou vodou nebo mechanickou cestou a případně se s pomocí kanalizačního robota odstraní střepy, přesahy a ostré úlomky potrubí zasahující do profilu trubky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice. Správné umístění krátkého rukávce je zajišťováno permanentní kamerovou kontrolou  na monitoru.
Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody nebo zeminy pronikající zvnějšku do potrubí nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou.

Lokální sanace se provádí zejména v případech podélných i příčných prasklin a trhlin na kanalizačním potrubí, přelepení chybějící části stěn potrubí, zaslepení nežádoucích přípojek, opravy netěsnosti spojů, utěsnění přítoků splaškové vody a zamezení prorůstání kořenů do kanalizace. To vše bez nutnosti bourání obkladů a podlahové dlažby.

Kde jsme úspěšně využili bezvýkopové opravy odpadního potrubí:

  • Kostelec nad Labem - vložkování podélných a příčných prasklin
  • Neratovice - zamezení prorůstání kořenů do kanalizace vložkováním
  • Říčany - zamezení exfiltrací a infiltrací vod vložkováním
  • Kralupy nad Vltavou - zaslepení nežádoucích připojení kanalizace lokálním pakrem
  • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - opravy vylomených střepů a proděravělých částí
  • Kouřim - vložkování kanalizační trubky pakrem
  • Odolena voda - vložkování odpadního potrubí středně dlouhým pakrem
  • Úvaly - oprava průsaku potrubí krátkým pakrem
  • Kralupy nad Vltavou - oprava netěsnosti odpadního potrubí
  • Plzeň - vyvložkování kanalizace