OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Úseková oprava kanalizace

Bezvýkopová oprava kanalizace - vyvložkování potrubí rukávcem. Jedná se o vyvložkování dlouhých úseků kanalizace pomocí vtlačování obráceného rukávce smáčeného dvousložkovou pryskyřicí.

Tato metoda umožňuje provádět opravy dlouhých úseků potrubí DN50 až DN800. Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulickcý změn. Odpad nebo možnost znečištění okolí jsou nulové! Bezvýkopová oprava pomocí technologie EPROS TRELLEBORG splňuje normy soustavy ČSN pro použití v rozvodech pitné vody. Takto zrenovované potrubí vyniká životností v řádu desítek let (udávaná laboratorní životnost výrobcem 50-80 let). Po vyvložkování potrubí se vždy provádí kontrola kvality opraveného úseku potrubí tv kamerou s uložením záznamu nového potrubí na DVD.

Impregnace pryskyřice v rukávci je prováděna na speciálním impregnačním stole. Naimpregnovaný rukávec je poté navinut do bubnu jednotky, kde je možné celou operaci kontrolovat pomocí pozorovacího okénka. Konec navinutého rukávce se obrátí do manžety, která je poté připevněna na konec průhledné a ohebné hadice a následně vsunuta šachtou nebo jiným servisním otvorem do poškozeného potrubí, které se předem očiští tlakovou vodou nebo mechanickou cestou a případně se s pomocí kanalizačního robota odstraní střepy, přesahy a ostré úlomky potrubí zasahující do profilu trubky. Tlakem vody nebo vzduchu je poté přervácený rukávec odvíjen a vtlačován do opravovaného potrubí.

Typy poškození, které lze opravit pomocí systému inverzního rukávce:

 • průnik podzemní vody přes hrdlové spoje
 • praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje
 • nadměrné zanášení potrubí způsobené vyskokým mechanickým poškozením povrchu
 • koroze samotného materiálu potrubí způsobené netěsností starých rozvodů

Úseková oprava odpadů a kanalizace realizovaná pro BD, SJV, OÚ a logistické parky:

 • Hradec Králové - vyvložkování hlavního kanalizačního řádu
 • Pardubice - vyvložkování vodovodů a domovní kanalizace
 • Liberec - vyvložkování kanalizační přípojky
 • Kolín - vyvložkování dešťové kanalizace
 • Beroun - vložkování kanalizačního svodu
 • Nový Jičín - vyvložkování stoupacího potrubí kanalizace
 • Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště - vyvložkování kanalizačního potrubí
 • Jablonec nad Nisou - vyvložkování vnitřního vodovodního potrubí
 • Nymburk a Mělník - vyvložkování odpadního potrubí rukávcem
 • Roztoky - vyvložkování domovnách stoupaček a odpadů
 • Ústí nad Labem - převložkování venkovní kanalizace rukávcem
 • Mělník - vložkování dešťových svodů
 • Litomyšl - vložkování betonových trubek