OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Vyvložkování ležaté kanalizace - Karlovy Vary

Podíleli jsme se na revizi dešťové kanalizace a opravě ležaté kanalizace. Po našem příjezdu nás vedoucí stavby provedl objektem, poskytl částečný kamerový záznam potrubí a projektovou dokumentaci.

Na základě těchto podkladů jsme stavebnímu dozoru popsali postup kamerové zkoušky zbývajících svodů dešťové vody a délku trvání bezvýkopové opravy uliční kanalizace v délce 15 metrů.