OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Bezvýkopová oprava dešťové kanalizace - Praha 3 Žižkov

Podíleli jsme se na mimoúrovňové rekonstrukci rozvodů dešťové kanalizace a revizi ležaté kanalizace. Po našem příjezdu nás vedoucí stavby provedl objektem a společně jsme identifikovali přístupová místa k inspekčním vstupům.

Na venkovní terase jsme zkontrolovali stav dešťových vpustí jednou z našich nejmodernějších kanalizačních kamer. Po přesunu zpět do budovy jsme z revizní šachty provedli kamerový průzkum ležaté kanalizace. V kontrolovaných úsecích kanalizace bylo po rekonstrukci více stavební suti než samotných naplavenin ze střechy a terasy.  Písčité usazeniny jsme vyčistili tlakovou vodou.

Rekonstrukce se týkala i původních litinových rozvodů, které trpěly na podélné a příčné praskliny. Oprava litinové kanalizace se provedla revizním vstupem v délce 7m za použité bezvýkopové technologie epros. Vyvložkováním jsme prodloužili celkovou životnost kanalizace a díky hladké stěně rukávce se snížil třecí odpor tekoucí vody. Nakonec jsme vně budovy vyčistili tlakovou vodou zanesené lapače střešních splavenin.