OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Lokalizace místa úniku vody z potrubí bazénu - Prostějov

Byli jsme požádáni o nalezení místa úniku vody z potrubí venkovního bazénu. Zákaznik pozoroval denní ztrátu vody v objemu cca 200l. Tuto netěsnost potrubí se pokusil sám vyřešit aplikací produktu Fix a Leak, která ale nepomohla.

Po přesném nalezení místa praskliny, v rohu bazénu pod betonovým podkladem, jsme zákazníkovi nabídli bezvýkopovou opravu bazénového potrubí krátkou vložkou. Majitel bazénu se po krátké konzultaci rozhodl využít nabízených služeb. Takto si ušetřil čas a náklady na rozkopání a uvedení povrchu bazénu do původního vzhledu.