OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Nečekaný pokles tlaku vody

Máte-li podezření na nějaký drobný únik z vnitřního rozvodu vody nebo topení, nechte si zkontrolovat od topenáře či instalatéra jeho těsnost tlakovou zkoušku. Náhlý pokles tlaku z topení po rekonstrukci nebo před začátkem topné sezóny je pro každého majitele velmi nepříjemný. Včasnou tlakovou zkouškou předejdete rozsáhlým problémům s mokrým zdivem a zbytečnému placení ztracené vody.

Ztráta tlaku v topné soustavě bez viditelných známek úniku vody

Pokud bojujete v domě s nadměrnou vlhkostí (na omítce se tvoří mokré mapy, bubliny) a delší dobu dopouštíte přes kotel do topného systému vodu, která se za několik málo dní ztratí, s velkou pravděpodobností čelíte skrytému úniku vody. Příčina bude velmi pravděpodobně v nekvalitní práci topenáře či zedníka nebo se může jednat o vadný spoj z proběhlé rekonstrukce či o zarostlý spoj  (např. u starých předválečných bytů trpěly litinové rozvody TUV na časté zarůstání vodním kamenem).

Pokud při natlakování kolte např. na 1,5 baru klesá po několika málo hodinách/dnech tlak na polovinu a méně, voda se ze systému někudy ztrácí. Opětovně natklakujte kotel a uzavřením hlavního přívodu vody si ověříte, že voda skutečně uniká i z vnitřních rozvodů. Počkejte jeden den a po následném otevření budete slyšet dopuštění. Nejjistější bude udělat tlakovou zkoušku obou systémů.

Pokud tlakujete kotel např. na 1,3 baru a po několika málo hodinách se tlak ustálí na 1 baru a dále již tlak topného okruhu neklesá, požádejte topenáře o kontrolu tlakové expanzní nádoby pro ÚT. Funkční nádoba bezpečně utlumí přirozené expanze vody a to bez použití přetlakových ventilů. Ty jsou instalovány ve většině velkých systémů, aby v případě nutnosti vypustily nadbytečné množství vody a zabránily systému překročení maximálního provozního tlaku.

Klesání tlaku v topení s viditelným únikem vody

Pokud je kotel v pořádku (prošel kompletní revizí) a přesto poklesne tlak vody pod rysku za necelých 14 dní, vaše podezření na průsak vody z topného systému je na místě. Když topenář zkontroluje trasu trubek a narazí na stěnu, v níž běží i stoupačky od toaletních zařízení, s provlhlými spárami mezi dlaždicemi, není nač čekat.

Pokud máte problém s prosakující vodou, ale nikde v interiéru není patrná mokrá skvrna, zkontrolujte zda, není vidět pouze na fasádě. I relativně nové rozvody z polypropylénových trubek v kombinaci se staršími radiátory mohu po několika letém nepoužívání prasknout. Po zapojení nového kotle a natlakování radiátorů tlak v okruhu klesá.

Nekvalitní práce odvedená při připojení vodovodních baterií, kotle či celého topného systému (podlahové topení, radiátory) může mít v konečném důsledku nedozírné dopady. Prosakující spoj uprostřed zdi či pod podladou může vytvořit viditelné fleky na stěně a stropě.

Pokud máte mokré příčky, ale sledování zdí a podlahy termokamerou, i po opětovném natlakování systému na 1,5 atm a zatopení, nic neobvyklého neobjevilo, je poškozená topná hadice.