OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Tlakové zkoušky kanalizace

Zkoušky těsnosti kanalizace a vodovodního potrubí důkladně prověří stav starých rozvodů vody, ověří těsnost potrubí a kanalizace po rekonstrukci. Po dokončení stavby provádíme tlakové zkoušky podlahového topení, vnitřního vodovodu, odpadů, svislé a ležaté kanalizace, jímek, nádrží, septiků, žump a čističek.

Aby naše služby v oblasti opravy a údržby kanalizace a potrubí byly ještě dokonalejší, začali jsme provádět tlakové zkoušky vnitřní i venkovní kanalizace. Tlakové zkoušky kanalizace jsou formou údržby, která důkladně prověří těsnost vaší splaškové kanalizace a přívodních rozvodů vody. Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí kanalizace provádíme buď stlačeným vzduchem nebo vodou dle norem ČSN EN 1610 a ČSN 75 0905.

Zkoušky těsnosti kanalizace a topného systému

Zkoušky těsnosti topení se provádějí po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů, při rozsáhlé opravě kanalizačních tras a kanalizačních sítí nebo po rekonstrukci topení a kanalizačního potrubí. Zkoušky vodotěsnosti kanalizace provádíme řízeným počítačem německé firmy MesSen Nord,  který umožňují průběh tlaku při zkoušce převádět do digitální formy a sledovat jej na displeji po celou dobu měření přímo v terénu.

Součástí prohlídky je vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů s grafickým zobrazením. Díky tomuto zařízení lze přesně zjistit, nakolik je  potrubní a kanalizační systém narušen a následně provést nejvhodnější opravu, např. bezvýkopovou metodou epros DrainLiner.

Protokol o tlakové zkoušce kanalizace s ukázkou zkoušky těsnosti potrubí volně ke stažení.

Kdy je vhodné použít tlakové zkoušky kanalizace:

  • po dokončení výstavby nové sítě k ověření těsnosti vodního potrubí, odpadního potrubí a kanalizačních rozvodů
  • při kontrole starých rozvodů a jímek
  • při kontrole těsnosti venkovních odpadů
  • po rekonstrukci potrubí
  • po rekonstrukci odpadů a následnému natlakování kanalizace
  • při neustálých problémech se stávající kanalizací
  • při ztrátě tlaku podlahového topení