OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Kontrola a revize kanalizace kamerou

Kamerová prohlídka kanalizace je nejrychlejší způsob, jak provést revizi potrubí, tím zjistit aktuální stav vnitřní kanalizace a upřesnit druh usazenin nebo prasklin. Kontrola odpadního potrubí pojezdovou kamerou umožňuje změření poškozeného místa, přesahu hrdel, ovality a spádu potrubí.

Revize kanalizace kanalizační kamerou s otočnou hlavou 360° je nejefektivnější způsob, jak zjistit stav stěn potrubí a co nejrychleji odhalit skrytou závadu a příčinu opakujících se problémů! Proto doporučujeme průběžné kamerové zkoušky odpadů kanalizace, pravidelný kamerový průzkum dešťových svodů a preventivní kamerovou kontrolu domovní stoupačky spolu s tlakovou zkouškou vnitřní a vnější kanalizace, které včas odhalí nepříjemné havárie kanalizace. Po prohlídce kanalizace kamerou vypracujeme revizní zprávu a přiložíme barevný záznam na DVD, kde je přesně zdokumentován stav kanalizace a délka kontrolovaného úseku. Její následná oprava je tak výrazně levnější.

Kamerové prohlídky potrubí v kombinaci s trasováním kanalizace nám umožní přesné nalezení skrytých potrubních rozvodů a nalezení jakýchkoliv viditelných prvků v kanalizaci jako jsou: odbočky, čistící kusy, oblouky a závady na kanalizaci, ke kterým patří prorostlé kořeny, zarostlé potrubí, průsak staré kanlizace apod. Moderní kamerové systémy, jako je pojezdová kamera s robotickou hlavou pro diagnostiku stavu kanalizace, šachet, jímek, stok, vodovodů, parovodů a potrubí do DN 1200mm, zapisují celkovou vzdálenost kontrolovaného úseku, změří velikost prasklin, ovalitu a spád potrubí. Všechny zjištěné hodnoty a závady v kanalizaci se zapisují do nahrávaného záznamu přímo při provádění revize.

V současné době jsme začali provádět kamerové kontroly potrubí malých rozměrů DN 50 mm - bazénového potrubí, jezírek, závlahových systémů, vzduchotechniky, centrálních vysavačů, rozvodů pitné vody apod. Velice často se stává, že potrubí bazénů uniká a místo závady je velmi těžké najít bez rozkopání terénu. Po nalezení místa úniku jsme schopni poškozené místo opravit bezvýkopovou opravou, takže není třeba rozkopat dlažbu kolem bazénu nebo okrasnou zahrádku.

Profesionální kamerové vybavení
Ukázky kamerových prohlídek bazénového potrubí

Kdy je vhodné použít profesionální kanalizační kameru: 

 
 • pro preventivní monitorování vnitřní a vnější kanalizace
 • pro diagnostiku poruch potrubí a monitoring kanalizace
 • pro včasné odhalení skrytých a vznikajících závad vodovodního potrubí
 • revize kanalizace všech profilů a průměrů DN 50mm - DN 1200mm
 • revize kanalizace před stavebním zakrytím
 • revize kanalizace před napojením
 • kontrola domovních stoupaček kamerou při zatékání do bytů
 • kontrola odpadů kamerovým systémem
 • prohlídky po čištění kanalizace
 • prohlídky během frézování kanalizace
 • pro zjištění příčiny opakovaného ucpávání kanalizace
 • pro posouzení stavu kanalizace před rekonstrukcí a během rekonstrukce
 • pro zjištění místa úniku vody z potrubí a kanalizace
 • pro kamerové zkoušky potrubí a odpadů
 • kontrola potrubí odvětrávání kanalizace
 • kontrola kanalizačních rozvodů při kolaudacích
 • kamerová kontrola vnitřní kanalizace při přejímkách nových staveb
 • při propadení terénu a zborcení kanalizace
 • revize dešťových svodů
 • pro kontrolu domovních rozvodů před zalitím základové desky