OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Frézování kanalizace

V některých situacích ucpané kanalizace se nedá kanalizace vyčistit ani tlakovou vodou, ani běžnou strojní či mechanickou metodou. V takovém případě je zapotřebí použít speciálních fréz na čištění odpadů.

Pro frézování svislé a ležaté kanalizace používáme širokou škálu speciálních frézovacích hlavic poháněných buď tlakovou vodou nebo strojním pérem. Velmi ostrá brusná fréza dokáže obrousit z vnitřní stěny kanalizačního potrubí nalepené kusy zatvrdlé malty, napadanou stavební suť, kořeny a jiné usazeniny jako je zatvrdlá tuková vrstva, které odolávájí samotnému paprsku tlakové vody. V situaci, kdy je stávající kanalizace ucpaná uniklým betonem, je pro odfrézování použit kanalizační robot. Záleží také na tom, v jakém stavu se kanalizace nachází, stav kanalizace odhalí revize kanalizace kamerou.

Při frézování kanalizace strojem se zvolí dle průměru, charakteru a stáří potrubí frézovací hlavice, která se nasadí na začátek nastavitelných pružin. Točící se fréza rozdrtí tvrdé usazeniny, tlaková voda použitá po broušení, odplaví veškerou směs ven. Při frézování se používá kanalizační kamera, ta zkontroluje stav kanalizace po odfrézování.

Frézování odpadních stoupaček se provádí ze střechy/půdy přes patní koleno, až do ležaté kanalizace. Majitele starších litinových stoupaček o průměru DN110 trápí rezavění spojů a zarůstání stěn vodním kamenem. Průměr vnitřní kanalizace se zmenšuje i usazujícím tukem. Frézování stoupaček od vodního kamene a pevných usazenin se provádí, pokud nechcete nebo nemůžete měnit staré rozvody za nové, ale chcete prodloužit životnost stávajícího potrubí o několik let.

Pomocí speciálních fréz na frézování kořenů z kanalizace jsme schopni vyčistit i větší překážky v kanalizaci, které běžné trysky na vysokotlaké čištění kanalizace nevyčistí, díky tomu není potřeba rozkopat celé potrubí! Dokážeme odstranit kořeny z potrubí rychle a efektivně. Kořeny láká voda v potrubí a proto prorůstají do ležaté kanalizace skrz praskliny ve stěnách, skrze netěsnící hrdla kameninového potrubí a skrz špatné zakončené potrubí. Kanalizace pod domemči průmyslovým objektem tak bude opět čistá, bez kořenů a jiných překážek a hlavně bez problémů s často se ucpávaným odpadem.

Pro takto vyčištěné kanalizační potrubí jsme schopni zajistit bezvýkopovou opravu. Tim obnovíme funkčnost a spolehlivost poškozeného úseku.