OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Tlaková zkouška podlahového topení

Před zalitím potrubí potěrem je těsnost topných okruhů ověřena zkouškou těsnosti odborně též nazývána tlaková zkouška podlahového topení. Zkušební tlak má být minimálně dvojnásobkem pracovního tlaku, minimálně však 600 kPa. Tímto přetlakem jsou trubky napuštěny i po dobu provádění potěru. S pokládkou potěru se smí začít po úspěšně vykonané tlakové zkoušce. Výsledek zkoušky těsnosti se zapisuje do protokolu.

Před napojením podlahového systému na zdroj tepla doporučujeme provést čištění větví podlahového topení. Jednotlivé okruhy se tím zbaví nánosů nečistot a mastnoty. Potrubí je poté připraveno pro první zátop, u kterého bude na rozdělovači vidět krásně čistá voda, což je důležité pro rovnoměrné topení jednotlivých ploch.

Na podlahovém systému se po napojení na zdroj tepla provede topná zkouška. Před zátopem musí dojít i k hydraulickému vyregulování systému. Nárůst teploty otopné vody je pozvolný, teplota se zvyšuje od 20C při prvním zahřátí o 5C za každý den až na 50C. Tato teplota se udržuje minimálně 2 až 4 dny bez útlumu, poté se postupně snižuje o 10C za den. Potěr je nutné zahřát před položením podlahové vrstvy.