OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Podlahové topení, vytápění domu, podlahové vytápění

Podlahové vytápění není ničím novým, mění a zlepšují se systémová řešení, trh nabízí materiály lepších vlastností a výrazně se rozšiřuje nabídka prvků, ať v řadách výrobků pro teplovodní rozvody, tak v sestavách pro vytápění elektrickou energií. Systémy zabudované v konstrukcích budov mohou pracovat s vodou jako teplonosným médiem nebo s elektrickou energií jako přímým zdrojem tepla.

Vodní velkoplošné vytápěcí plochy pracují s nižší teplotou otopné vody, než je tomu u systémů s otopnými tělesy. Jejich využití dnes narůstá ve spojení s nízkoteplotními zdroji tepla, mezi které patří kondenzační kotle, tepelná čerpadla či podpora vytápění solární technikou. Při vytápění moderních budov a nízkoenergetických a pasivních domů, u kterých je společným znakem prosklení, světlost a čisté linie, je kladen požadavek na úsporné vytápění. Jako každý způsob vytápění mají i tyto zabudované otopné systémy své výhody a nevýhody. Koncepce otopných ploch by měla vhodně navázat na typ domu a jeho tepelně-technické parametry a řešení zdroje tepla. 

U objektu s podlahovým vytápěním je rozdíl teplot vzduchu minimální a přibližuje se ideálnímu rozložení tepla. Naopak při vytápění konvenčními tělesy je vlivem proudění nejvyšší teplota pod stropem místnosti a nejnižší u podlahy. U topných těles také dochází k přenosu tepla jak konvencí, tak sáláním.

Výkon podlahového vytápění

Výkon podlahového vytápění (hustota tepelného toku směrem nahoru do vytápěné místnosti násobená vytápěnou plochou) musí pokrýt korigovanou tepelnou ztrátu místnosti (bez ztrát prostupem podlahou). Pokud tomu tak není, navrhuje se doplňkové otopné těleso. Podlahové topení se nedává pod pevně zabudované zařizovací předměty (vany) ani pod kuchyňskou linku. Při návrhu je nutné zohlednit, že plocha zakrytá nábytkem dosedávající celou plochou na podlahovou krytinu neumožní přenos tepla (nulový výkon) a plocha zakrytá nábytkem na nízkých nožkách má výkon pouze třetinový. U podlah jsme vždy limitování povrchovou teplotou, jejíž hodnota se nesmí překračovat. Podlahové vytápění snižuje dotykovou nerovnoměrnost mikroklimatu, která je znát především u chladných podlahových krytin jakou je dlažba.

Tepelný výkon směrem nahoru pokrývá korigovanou tepelnou ztrátu.
Tepelný příkon otopné plochy se skládá z tepelného výkonu směrem nahoru a tepelného výkonu směrem dolu. je to množství tepla, které musí dodat do podlahového vytápění zdroj tepla. Požadujeme-li temperaci - vytápění jiného prostoru z připojovacího potrubí okruhu - zahrnuje i tento tepelný příkon.

Dosažení požadované hustoty tepelného toku vychází ze znalosti množství požadovaného tepla a půdorysné plochy podlahového vytápění. Na hodnotě výpočtu je pak závislé navržení samotného systému - rozteč potrubí, materiál a profil, teplotách otopné vody a teplotním rozdílu,
skladbě kontruskce, teplotě v místnosti. Návrh musí respektovat maximální povrchovou teplotu podlahy. Délka okruhu potrubního hadu je závislá na ploše podlahového vytápění, rozteči pokládky a způsobu pokládky (spirála, meandr).

Pro rozvody topení a plynu provádíme veškeré topné systémy dle požadavku zákazníka. Rozvody topení provádíme ze všech dostupných materiálů – ocel, měď, plast, podlahové potrubí Rehau atd. Opět jsme schopni díky dlouholeté praxi, kvalitnímu vybavení a letitých zkušeností v oboru zaručit dokonalou a rychlou službu!

Podlahové topení - topenářské rady

Nabízíme tyto topenářské práce:

 
  • zajištění materiálu pro montáž topení a plynu
  • veškeré montáže pro rozvody tepla od topidel k radiátorům
  • montáže radiátorů, pohlahového topení, podokenních topidel (konvektorů) atd.
  • instalace kotlů - dodání, montáže, připojení na otopnou sestavu a odkouření
  • rozšíření podlahového topení o ovládání jednotlivých okruhů
  • tlakové zkoušky systému
  • revizní zprávy
  • solární ohřev vody