OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Lokalizace úniku vody z bazénu

Kontrola bazénového potrubí kamerou a lokalizace místa závady detektory.

Do Dobřichovic jsme byli přizvání ke kontrole bazénového potrubí kamerou. Již dva roky docházelo ke ztrátě vody z bazénu. Pomocí detektoru jsme určili přesné místo závady na bazénovém potrubí. Bezvýkopová oprava v tomto případě nebyla proveditelná. Místo závady bylo přesně určeno a bude se řešit lokálním výkopem.