OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Únik vody z vnitřního bazénu

Byli jsme přizváni do Ratají nad Sázavou na vyhledání úniku vody z vnitřního bazénu. Závada se podařila lokalizovat a následně byla provedena bezvýkopová oprava potrubí.

Po zprovoznění vnitřního bazénu majitelé  zjistili, že dochází k úniku vody z bazénu. Naší první návštěvou jsme diagnostikovali místo a typ závady a o týden později se nám podařilo vše bezvýkopově opravit.