OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Odstranění betonu z kanalizace pomocí kanalizačního robota

Byli jsme pozváni Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze k vyřešení problému s uniklým betonem do vnitřních rozvodů kanalizace.

Po provedeném průzkumu kanalizační kamerou jsme zjistili, že je odpadní potrubí zaplněné až po okraj betonem z probíhající opravy budovy. Ke zprůchodnění kanalizace jsme použili kanalizačního robota s výkonnou frézovací hlavou. Po vyfrézování směsi betonu a usazenin a důkladném vyčištění kanalizace tlakovou vodou byla provedená opětovná kamerová zkouška. Zákazník byl pravidelně informován o průběhu celodenních prací a po jejich dokončení obdžel barevný záznam na DVD.