OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Termokamera

Nově používáme termokameru značky Fluke, která nám pomáhá diagnostikovat různé úniky tepla, potrubí TUV, tepelné mosty, poruchy podlahového topení. Před bouráním či vrtáním jsme schopni trasovat rozvody topení, aby nedošlo k jejich poškození.

Pro ještě přesnější a kvalitnější lokalizaci úniků vody a poruch podlahového topení začala naše topenářská firma používat novou termokameru Fluke. Tato kamera nám umožňuje díky infračervenému snímání určit místo závady dříve, než dojde k nákladným poruchám a škodám vnitřního vybavení stavby v důsledku dlouhotrvajícího úniku vody. 

Termokamera Fluke je dále vhodná k zjištění tepelných ztrát rodinného domu (tepelné mosty) a výkonnosti podlahového vytápění. Též je vhodná pro obecné účely, tedy pro základní diagnostiku a termovizní měření ve stavebnictví či v podnikové údržbě. Přesnou diagnostikou závady a za pomoci bezvýkopové opravy poškozeného místa, odpadá nutnost rozebrání nebo vybourání celé podlahy a stěn.

 

termokamera-fluke-2.jpg