OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Vyhledávání úniku vody z topení a potrubí

Přesná lokalizace místa úniku vody z potrubí a topení Vás uchrání od zbytečného kopání. Letité zkušenosti a profesionální technologie pro nejnáročnější použití nám umožňuje vyhledání úniku vody a určení závady na odpadních a topných rozvodech bez nutnosti rozkopat větší oblast stylem pokus - omyl.

Máme vyřešeno 9 z 10 složitých případů úniku vody!

Specializujeme se na hledání úniků vody z podlahového topení, z rozvodů vytápění a hledání prasklého vodovodního potrubí. Řešíme netěsnosti potrubí všech průměrů, dále se zaměřujeme na nalezení prasklin v kanalizaci a odpadním potrubí umístěném v podlaze, stěnách, pod dlažbou, betonem nebo pod trávníkem. Po detekci místa průsaku vody navrhneme vhodný způsob opravy.

Pokud to lze, provedeme opravu bezvýkopovou technologií, jinak vybouráme přístup k poškozenému potrubí.

Jaká je příčina úniku vody? Buď topenář odvedl nekvalitní práci během uložení rozvodů vody (při pokládce topení) do zdi nebo se jedná o nekvalitní či korodující spoj u podlahového topení. Topenář/instalatér mohl nedodržet technologický postup prací nebo se jedná o vadu materiálu. Proto většina z nás netouží po náhodně rozkopaných místech ve svém domě, zničené podlahové krytině nebo rozštípaných obkladech v koupelně. Letité zkušenosti a profesionální zařízení pro vyhledání úniku vody z potrubí umožní přesné dohledání místa skryté závady i malé praskliny v topném systému. Proto nebude nutné kvůli poškozené vodoinstalaci a topení rozkopat celou zeď nebo podlahu stylem pokus – omyl!

Po dohodě s Vámi jsme schopni poškozené místo bezvýkopově opravit, rovněž bez nutnosti rozkopání zdi či podlahy. Více informací o této metodě v rubrice Bezvýkopové opravy potrubí.

Používáme následující metody pro nalezení úniku prasklé vody:

 1. elektroakustické hledání poruch na potrubí
 2. digitální korelační technologie pro přesnou lokalizaci úniku
 3. zatahovací prut s hydrofonem
 4. vyhledávání úniku vody pomocí plynu H5

Při vzniku poruchy na vodovodním potrubí dochází k úniku vody vysokou rychlostí, což v poškozeném místě způsobuje vibrace materiálu. Unikající voda a chvění v potrubí tvoří šum, který se šíří materiálem potrubí do okolního prostředí a na blízká kontaktní místa jako jsou ventily, šoupata a jiné armatury. Vibrace a zvuk, které se přenáší při ztrátě vody do okolní půdy, lze díky letitým zkušenostem a detektoru úniků odposlouchávat jak na zemské půdě, tak zpevněném povrchu a správně vyhodnocovat jejich zdroj a příčinu průsaku vody. Během prohlídky místa provádíme předlokalizaci úniků pomocí nosných tyčí, které se umisťují na jednotlivé armatury. Naměřené hodnoty jednotlivých úseků se porovnávají. K úseku, který se vyznačuje vyšší hodnotou se připojí půdní mikrofon. Ten zvyšuje úspěšnost přesného dohledání místa úniku vody.

Zjištění úniku vody na vodovodním potrubí pitné vody provádíme pomocí hydrofonu, který monitoruje šumy v potrubí. Je připojen na coulový závit těsně za vodoměrem, přes který se zasouvá dezinfikovaný prut směrem k hlavnímu řádu. Systém provádí spektrální analýzu, která umožňuje spolehlivou lokalizaci i v plastovém potrubí.

Všechny zmíněné metody snadno určí místo úniku vody ve vnitřním potrubí i venkovních kanalizačních rozvodech. Nezáleží na tom, pod jakým povrchem se vedení nachází. Velký únik i malá netěsnost topení se dá lokalizovat stejně snadno jak pod betonem, asfaltem, dlaždicemi nebo ve zdech, tak i pod nezpevněnými povrchy, jako jsou trávníky a štěrkové cesty. Díky včasné diagnostice skrytého úniku vody Vás uchráníme od zbytečného kopání a tím spojených větších finančních ztrát!

Jsou ale poruchy, a to hlavně na plastových potrubí, etážovém topení nebo v panelových rozvodech, které nelze akusticky dohledat ani nejpokročilejším korelátorem. Na to je vhodný detektor prasklého potrubí detekující plyn H5, který pracuje s použitím formovacího plynu a dokáže si poradit i v těchto super těžkých podmínkách. Tato metoda vyhledávání netěsností na vodovodních sítích je založená na naplnění potrubí vodíkem. Vodík je lehký plyn a jeho miniaturní molekuly dokáží proniknout přes půdu, asfalt, beton, obkladačky a jiné krytiny. Částečky plynu stoupají přes tyto povrchy kolmo vzhůru. Snímacím zařízením je potom možné vyhodnotit koncentraci vodíku v ovzduší a pomocí toho určit přesné místo poruchy. Není dokonce ani potřebné přesně znát trasu uloženého potrubí. Součástí systému je snímač na detekce úniku vody ve venkovním terénu a také snímač vhodný na vyhledávání poruch ve vnitřních i venkovních potrubních rozvodech a bazénových systémech.

Každá situace je jiná a nikdy není 100% záruka, že se závada úspěšně najde, ale i tak máme velkou úspěšnost! Jsou skryté věci, které mohou lokalizaci ovlivňovat, dále rozhoduje velikost úniku, skladba podlahy a i znalost trasy potrubí je pro lokalizaci úniku velkou výhodou!

Nově také používáme termokameru značky Fluke, která nám pomáhá diagnostikovat různé úniky tepla a umožňuje trasovat potrubí TUV v domě.

Dokázali jsme pomoci s následujícími problémy:

 • místo havárie vody ve zdi
 • zjištění úniku vody v domě
 • prosakující podlahové topení
 • detekce úniků ve zdi
 • teče voda z topení ve zdi
 • nalezení zatékání vody v bytech
 • vyhledání úniku vody
 • hledání úniku vody pomocí plynu
 • nalezení prasklé vody ve zdi
 • lokalizace kanalizačního zápachu
 • únik vody z topného systému
 • únik vody ve zdi
 • zjištění úniku vody z topení
 • vyhledání prasklé vody ve zdi
 • pokles tlaku v potrubí vody
 • únik vody v paneláku
 • utěsnění prosakujícího zdiva
 • mokré stěny a mokré zdivo
 • prosakující zeď
 • zjištění místa úniku vody
 • oprava topení bez bourání
 • hledání zdroje úniku vody ve zdi
 • lokalizace průsaku kanalizace
 • úník vody v podlaze
 • ztráta tlaku v topení
 • nalezení úniku vody