OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Oprava, výměna a rekonstrukce

Převážně se zaměřujeme na opravy stoupaček, výměnu vodovodního potrubí v panelových domech, lokální opravy vodovodního a kanalizačního potrubí v rodinných domech, rekonstrukce odpadů, svislé a ležaté kanalizace. Výměny trubek a rekonstrukce starých rozvodů i většího rozsahu!

Výměna stoupaček, odpadů a kanalizace bez zbytečného bourání

Celková výměna vodorovných a stoupacích rozvodů kanalizace a výměny vodovodního potrubí provádíme pro jednotlivce, správce objektů, pro bytová družstva a SJV. Není-li nezbytně nutné vykopat prasklé či jinak poškozené vodovodní a odpadní potrubí z bytových jader, podlahy, sklepů a stěn lze použít bezvýkopovou opravu rukávcem , tím Vám ušetříme čas odstávky a peníze! Pokud se stále častěji potýkáte se závadami, ať již kvůli drobným netěsnostem, zarostlému potrubí nebo nekvalitně provedené práci předchozích instalatérů, požádejte nás o kamerovou kontrolu rozvodů vody a odpadového potrubí.

Nemělo by se zapomínat ani na pravidelnou údržbu kanalizace a vodoinstalace. Stávající rozvody - odpadní stoupačky, vodovodní potrubí a vnitřní svody dešťové vody - v panelových domech s přibývající vlhkostí z vnitřní i vnější strany přirozeně korodují, ucpávají se a tím snižují celkovou kapacitu. Životnost vodovodního potrubí je závislá na materiálu, při použití oceli je přibližně 40 let, šedé litiny 90 let, polyetylénu 60 let, tvárné litiny 110 let. U kanalizačního potrubí je životnost následující: z PVC, PE, PP 60 let, kameniny 110 let, sklolaminátu 60 let. Hranici životnosti lze u materiálů bez vnitřní ochrany prodloužit moderní technologií bezvýkopové opravy

Zanedbání pravidelných prohlídek a oprav menších závad na stávajících rozvodech vede v budoucnu k haváriím s velkými následky! Havárie mohou ohrozit i vaše sousedy. Stav usazenin by měl být v odpadních stoupačkách pravidelně kontrolován kanalizační kamerou.

Provádíme následující montáže:

 • výměna stoupaček a rekonstrukce odpadů
 • oprava vodovodního a odpadního potrubí
 • napojení na ležaté vodovodní a kanalizační rozvody
 • rekonstrukce vodovodních trubek v panelových a činžovních domech
 • odstranění starých vodovodních a odpadních rozvodů
 • pokládku a montáž odpadního potrubí u novostaveb
 • montáž splaškové kanalizace včetně výměny odpadových stoupaček
 • montáže svodů odpadní dešťové vody a její napojení na veřejnou kanalizační síť či lokální septik
 • instalace a výměna svodů splaškové vody odpadního potrubí
 • montáže a rekonstrukce potrubí
 • montáž nového vodního rozvodu a odpadního rozvodu s vyústěním
 • montáž vodovodního rozvodu s vyústěním v každém bytě s kohoutem na šroubení a s vodoměrem
 • výměny starých rozvodů domovní kanalizace
 • čištění kanalizace strojně i tlakovou vodou
 • revize a prohlídky kanalizace kamerou
 • pasportizace potrubí a vedení
 • frézování kanalizace
 • trasování kanalizace

Mezi základní a preventivní opravy kanalizace patří:

 • preventivní prohlídka kanalizace kamerou
 • pravidelné čištění domovních odpadů a kanalizace
 • včasná výměna starých kanalizačních vedení
 • preventivní výměna starých kanalizačních trubek a armatur
 • preventivní výměna starých sifonů
 • bezvýkopové opravy kanalizace
 • operativni oprava havarijní závady zjištěné během revizní kontroly kanalizace
 • oprava domovních kanalizačních přípojek
 • oprava ležatých kanalizací pod úrovní terénu
 • opravy potrubních rozvodů