OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Radíme, jak na průběžnou údržbu

Prevence havarijního stavu vnitřní a vnější kanalizace, preventivní čištění odpadů, údržba svislých stoupaček a čištění podlahového topení. Průběžná údržba splaškové, ležaté a dešťové kanalizace.

Průběžná údržba kanalizace a preventivní čištění odpadů

Ucpaným odpadům lze předcházet především tak, že budete používat ve dřezech, umyvadlech a vanách speciální sítka, která budou při odtoku vody zachycovat veškeré nečistoty, vlasy či zbytky jídla. Též se vyvarujte splachování kuchyňských tuků a věcí, které do záchodů nepatří, velmi oblíbené jsou hygienické potřeby nebo dětské vlhčené ubrousky. Alespoň jednou týdně prolijte odpady vroucí vodou k rozpuštění zachycených nečistot a kontrole zápachu indikující množící se bakterie.

Čím odstranit tuk z odpadu? Nánosů mastnoty, tuků z fritéz a zbytků jídel po mytí nádobí se zbavíte tlakovým čištěním odpadního potrubí z dřezu a myčky. Společný odpad od vany, sprchového koutu, pračky a odtok umyvadla trpí zejména vlasy, chlupy, vousy a koktejlem z pračky. I nečištěné potrubí o nominálním průměru 75mm se může ucpat natolik, že při vypouštění vany vytéká voda ze sprchového koutu a odpadu u pračky. Pokud má odpadní potrubí špatný nebo minimální sklon, stojící voda dělá své a ucpání odpadu se projeví dříve. Kanalizaci neprospěje ani vylévání vody z mytí podlah, která většinou obsahuje drobky jídel, mokré chuchvalce prachu, hlínu a písek z předsíně.

Nečekejte na havarijní stav vnitřní kanalizace či ucpaný odpad a včas si zjistěte její stav. Průběžná kontrola kamerou a čištění kanalizace zaručí, že vás znenadání nepříjemně nepřekvapí prasklé nebo ucpané potrubí.

Průběžná údržba splaškové a ležaté kanalizace

Z naší zkušenosti vyplývá, že klasické splaškové kanalizační svody a kvalitní litinové stoupačky podle staré ČSN normy o průměru alespoň DN100mm a vyšší zpravidla nezarůstají. Svislé potrubí (stoupačky) se zanášejí prakticky pouze v odskocích a v napojení ležatých potrubí (jedná se zarůstání profilu a problémy s těsností hrdla) - nechte si zjistit jak vypadá Vaše napojení a to spuštěním kanalizační kamery ze střechy domu. Pokud se přesto potýkáte s problémy při odtoku a s nedostatečným větráním kanalizace, odstranění usazenin lze vyřešit tzv. frézováním.

Na ležaté splaškové kanalizaci se doporučuje preventivní čištění v intervalu 4–6 let od jednotlivých čistících otvorů svislých svodů kanalizace až po zaústění do veřejné kanalizace. Interval nelze určit přesně a stejně pro všechny domy, záleží na počtu napojených bytů a nebytových jednotek. Nejvhodnější je před čištěním ležaté kanalizace uskutečnit kamerovou prohlídku, která jednoznačně určí technický stav vodorovné kanalizace až do zaústění do veřejné kanalizace, včetně jejího zaneseného profilu. Pokud je ale kanalizační systém osazen speciálními technickými zařízeními (zpětná klapka, lapač tukových nečistot, zápachové sifony na ležatém potrubí určeném k odvodu dešťových vod z balkonů, lodžií, teras, apod.) provádí se čištění 2× ročně, aby byla zajištěna průtočnost sifonů a řádný odtok vody.

Průběžná údržba dešťové kanalizace

V případě dešťových svodů doporučujeme na jaře a na podzim kontrolu stavu zaplnění gajgrů (lapačů střešních nečistot) a košů dvorní a uliční vpusti od naplavenin z přívalových dešťů, spadaného listí a pevných nečistot odplavených z chodníků a dvorů.

Jsou-li střechy budov níže než větve stromů, dochází při jejich opadávání k hromadění listů v okapových žlabech. Spolu s podprůměrnými srážkami vytvoří zetlelé listí pevnou ucpávku již ve svodu vnitřní dešťové kanalizace. Správci proto nemají jinou možnost než provést čištění tlakovou vodou.

Často se setkáváme i s případy, kdy jsou v gajgru a to nejen v blízkosti škol a nádraží vhozené zbytky z rozbité skleněné lahve, víčka od PET lahví, kameny, zbytky jídel s igelitovým sáčkem. Tato směsice vytvoří nepropustný špunt, který znesnadňuje čištění dešťové kanalizace. Nic takového rozhodně do dešťového potrubí jako kolemjedoucí nevhazujte. 

V blízkosti staveb a probíhajících rekonstrukcí používají dělníci velmi často dvorní vpusť jako stoku pro oplachování veškerého stavebního nářadí. Díky tomu jsou pak vpusti nefunkční a je velmi těžké a velmi často i nemožné vyčistit odpadní potrubí v celé délce až do uliční povrchové kanalizace. V případě zaschlého betonu či malty se použije frézovací robot.

Průběžná údržba podlahového topení

Nečekejte, až Vám začne podlahové topení nerovnoměrně topit či dojde k samovolnému zastavení čerpadla. Životnost podlahového vytápění je vyšší jak 30 let, přesto je dobré jednou za několik let zkontrolovat rozdělovač a případně topný systém pročistit. Raději si sami preventivně zkontrolujte, zda nejsou v průtokoměrech vidět usazeniny. Podlahového vytápění se postupem času zanáší. Pokud máte podezření, že firma, která Vám podlahu realizovala, neprovedla prvotní průplach, požadujte nás o čištění podlahového vytápění.

Co by mělo být součástí průběžné údržby kanalizace:

  • důkladná kontrola kanalizace ideálně kamerovým systémem
  • následné čištění odpadů či kanalizace tlakovou vodou
  • mechanické odstranění kořenů frézováním kanalizace 
  • případná bezvýkopová oprava popraskané kanalizace