OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Kanalizační robot

Máme nového kanalizačního robota určeného k frézování malých kanálů a úzkých hlavních kanálů (např. po sanaci nebo vyvložkování potrubí) Kanalizační robot má kompaktní výkonný frézovací motor, otočnou a výklopnou frézovací hlavu s integrovanou barevnou kamerou, sběračem a osvětlením. Dále proplachovací vodu pro čištění frézovaného místa a výkonný pojezdový vozík MIDI s přítlačnou lištou pro frézování a sanaci.

Naše firma vlastní kanalizačního robota IMS MICRO COMFORT od německé společnosti IMS Robotics vhodného k sanaci kanalizačních odboček, hrdlových spojů, prasklin, střepin a hrdel. Tento robot je určen pro práce v potrubí kruhových profilů DN 150 až DN 600 mm a v potrubí vejčitých profilů DN 300/450 až DN 500/750 mm. Při opravách a rekonstrukcích kanalizací neprůlezných profilů je využíván kanalizační robot k úpravě vnitřního líce potrubí tam, kde je třeba odstranit tvrdé sedimenty a jiné překážky, které brání další bezvýkopové opravě. Je to zejména odstranění přesazených přípojek, které zasahují do hlavního potrubí, střepy z poškozeného potrubí a jiné. Součástí robota je i otočná barevná kamera, která je umístěna na rameni robota a díky níž je možno sledovat průběh prací na monitoru. Záznam z této kamery je po provedení prací předán zákazníkovi na DVD.

Kanalizační robot je též využíván při obnovení kanalizačních odboček v potrubí opraveného bezvýkopovou opravou rukávcem nebo tam, kde je třeba po vytvrdnutí rukávce odstranit uzávěru rukávce přečnívající do nápojného potrubí (u kanalizačních přípojek veřejná stoka).

Kanalizační robot