OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Sanace kanalizace, bezvýkopové technologie

Provádíme bezvýkopové sanace potrubních vedení (kanalizace, chemické a průmyslové kanalizace, vodovody, kanály, podlahové topení, rozvody TUV, dešťové svody a odpadní potrubí) rukávcovými technologiemi a dalšími bezvýkopovými metodami jako je kapalina BCG.

V posledních letech je patrný rozvoj bezvýkopových technologií využívaných pro sanaci a stavbu vodovodů, kanalizací a dalších potrubních systémů. Se zvyšujícím se stářím vodovodních rozvodů se na jeho stěnách začínají objevovat podélné i příčné praskliny, ale i u nové kanalizace se vlivem špatného položení, propadem půdy nebo nekvalitní prací objevují trhliny např. ve spojích. Proto v posledních letech přibývá požadavků na opravy kanalizací a jiných inženýrských sítí s použtím bezvýkopových technologií. Předností bezvýkopové technologie je rychlost instalace, certifikovaná chemická odolnost a atest na rozvody pitné vody.  Práce jsou méně náročné na celkový čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz v ulici a často přinášejí nižší projektové náklady. Uplatnění naleznou i tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či tam, kde není možné realizovat běžné pozemní výkopy s odstraněním stávající asfaltové komunikace nebo betonové dálnice.

Naše zkušenosti, znalosti a používané technologie nám umožňují realizovat opravy kanalizace spolehlivě, efektivně a včas. Pro každý projekt vymyslíme vhodné řešení sanace vaší kanalizace. Bezvýkopová oprava nalezne své využití ve veřejných kanalizacích, ČOV, šachtách, jímkách, dešťových svodech, vodovodních přivaděčích, vodojemech, domovních přípojkách, stoupačkách, hlavních kanalizačních řádech apod. Zaměřujeme se na:

Výhody moderní bezvýkopové technologie pro sanaci potrubních systémů:

  • možnosti volby tloušťky stěny rukávce dle míry poškození kanalizace (3 – 28 mm)
  • na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukávec
  • plynulý přechod v místě opravy a absolutně hladké vnitřní stěny sanovaného potrubí
  • vytvarování rukávu do všech profilů (kruhový, vejčitý, tlamový)
  • dosažení vyšší odolnosti materiálu

Prasklý odpad, oprava prasklé kanalizace

Mnoho majitelů se nás ptá, zda je opravdu nutné se k prasklině prokopat skrz stěnu či podlahu nebo existuje i jiná metoda, jak prasklé odpadové potrubí opravit. Pokud Vám již delší dobu prosakuje voda ať již do sklepa nebo do přízemí, je nutné najít zdroj tohoto prosakování a pokud to lze, tak zevnitř zacelit vyvložkováním.