OPRAVÍME, VYMĚNÍME, PORADÍME, VYMYSLÍME!
Kopat a bourat umí každý. My používáme technologie!
607 126 127

Profesionální stěhovací společnosti vám mohou nabídnout i vyklízení nemovitostí

S koupí nemovitosti je spojena nejen stránka příjemná, kdy konečně máte dům, o kterém jste snili dlouhou dobu, ale také stránka méně příjemná, a to vyklizení věcí, které v něm předchozí majitel zanechal. Bohužel vyklizení věcí již nebylo v jeho silách, protože se jedná o seniora v pokročilém věku, který se přestěhoval do domu s pečovatelskou službou. A jelikož neměl žádnou rodinu, bylo by pro něj problematické vyklízení zařizovat. Dostali jste slevu, která by vám měla pokrýt náklady spojené s likvidací vybavení domu. Sami ale na vyklízení domu čas nemáte, proto se rozhodnete, že jej přenecháte firmě, která se na vyklízení nemovitostí specializuje.

Některé věci může stěhovací společnost odkoupit, ostatní ekologicky zlikviduje

Požadujete, aby vyklizení bylo rychlé a ne příliš drahé. Protože je vaše nemovitost nedaleko od Brna, rozhodli jste se, že oslovíte společnost Levné stěhování Brno, která na svých internetových stránkách tuto službu nabízí, a po hovoru s jejím pracovníkem jste zjistili, že je nabízí velice výhodně. Navíc mají pracovníci výše zmiňované společnosti dostatek zkušeností s vyklízením půd, sklepů i celých nemovitostí. Tyto služby může společnost nabídnout také klientům z Prahy nebo jejího okolí, protože si v Praze zřídila pobočku.

Po první schůzce se s pracovníky společnosti Levní stěhování Brno dohodnete, že se podíváte, zda se přece jen nenajdou věci, které byste si z původního vybavení chtěli ponechat. Ty si pečlivě označí a zbylé věci zlikvidují podle svých vlastních pravidel. Věci, které by mohly ještě najít využití, odkoupí a ty, které již dosloužily, roztřídí. Kovy, plasty, dřevo, sklo a staré elektrospotřebiče může zavézt do ekologických sběrných dvorů, kde budou ekologicky zlikvidovány, ostatní naloží pracovníci společnosti Stěhování Brno do stěhovacího vozu a odvezou na skládku nebo do spalovny. Jakmile s vyklízecími pracemi začnou, snaží se celou dobu o to, aby byly hotové co nejdříve a aby mohla být dodržena předem dohodnutá cena. Prostoje zaměstnanců nejsou obvyklé a ani přijatelné, na to klade společnost Stěhování Brno velký důraz. Čas se v tomto případě draze platí a každý klient by rád za podobné práce zaplatil co nejméně. Tím pádem nepůjde ke konkurenci a využije služeb té společnosti, u které bude moci výrazně ušetřit.